Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Zabawki Toys
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Wymagane

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

§ 1

Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje dwa rodzaje zgłoszeń:

 1. wynikające z usterek dostarczonego towaru
 2. wynikające z niezgodności towaru z umową
§ 2

Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po zgłoszeniu ich na stronie internetowej http://zabawki-toys.pl/ Wypełniając zgłoszenie klient podaje powód reklamacji i opis usterki.

Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowań produktów powstałych w wyniku niestarannego zapakowania należy zgłosić drogą mailową, najlepiej dołączając zdjęcia produktu oraz przesyłki.

Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki.

§ 3

Reklamacja wynikająca z usterek dostarczonego towaru będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

 1. został wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji na stronie internetowej http://zabawki-toys.pl
 2. został podany powód reklamacji oraz rodzaj usterki
 3. towar będący przedmiotem reklamacji został dostarczony przez odbiorcę do siedziby firmy Rekman. Towar nie może być wysłany przez odbiorcę na koszt dostawcy. W tym przypadku przesyłka nie zostanie przyjęta.
 4. towar został należycie zabezpieczony do transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość, czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu.
 5. do towaru został dołączony protokół reklamacyjny, którego wydruk dostępny jest po dokonaniu zgłoszenia na stronie http://zabawki-toys.pl
§ 4

Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym, o którym mowa w § 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta.

§ 5

W wyniku uznania reklamacji , następuje zwrot towaru do dostawcy , naprawa lub obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady towaru. W przypadku konieczności dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru koszty transportu do odbiorcy ponosi dostawca.

§ 6

Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

 1. został wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji na stronie internetowej http://zabawki-toys.pl
 2. został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności
 3. zgłoszenie zostało dokonane nie później niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia lub odbioru towaru.
§ 7

Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:

 1. dostarczone niezgodnie z zamówieniem
 2. niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania
 3. towar nie odpowiada podanemu przez firmę Rekman opisowi.
§8

Reklamacja wynikająca z wad towaru leżących po stronie producenta rozpatrywana jest do 12 miesięcy od dnia zakupu towaru.

§ 9

Reklamacji nie podlegają:

 1. cechy fabryczne reklamowanego produktu
 2. towary, którym minął okres gwarancji producenta
 3. minął rok od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu dokonanego w firmie Rekman
 4. uszkodzenia mechaniczne
 5. naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
 6. uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji.
§ 10

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

 1. towar nie został zakupiony w firmie Rekman
 2. przesyłka nie zawiera protokołu reklamacyjnego
 3. stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru
 4. brakuje oryginalnego opakowania towaru.
§ 11

Podstawą kwestionowania sposobu załatwiania reklamacji oraz czynności serwisowych jest ewidencja reklamacji, dostępna dla Klienta na stronie http://zabawki-toys.pl Ewidencja dostępna jest dla Klienta przez okres 12 miesięcy od daty zgłoszenia.

§ 12

Termin rozpatrzenia reklamacji zostanie podany nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia towaru do reklamacji. W poszczególnych przypadkach termin ten zależy od sposobu rozpatrywania reklamacji przez dostawców i producentów współpracujących z firmą Rekman. Uwagi końcowe: Przy składaniu reklamacji kupujący powinien podać preferowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana, obniżenie ceny, naprawa). Kupujący przy składaniu reklamacji decyduje w jakim trybie zareklamuje swój towar. Występują dwie możliwości:

 1. zgodnie z warunkami gwarancji producenta
 2. na podstawie ustawy, wówczas zastosowanie będą miały art. 556-581 Kodeksu Cywilnego

W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z naszym serwisem, tel. +48 786 866 669, e-mail: reklamacje@zabawki-toys.pl

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl